درباره ما

 
و ما امروز وارث گذشتگاني هستيم که در پاك نگاه داشتن این مایع طاهر و پاك کننده، کوشا و از پيشگامان مهندسي و فرهنگ آب در جهان به شمار مي روند.
سرزمين ايران با افزايش جمعيت و رشد و توسعه صنايع كشور از يك طرف و رشد و آگاهي مردم نسبت به بهداشت فردي ، جمعي و زيست محيطي از طرف ديگر شاهد روند رو به تزايد آمار مصرف آب و بازگشت پساب حاصله به چرخه اكوسيستم به خصوص در چند دهه اخير بوده است.
توجه به نياز روز افزون صنايع بزرگ و كوچك باالخص نفت، پتروشيمي، نيروگاهها، خودروسازی، نساجي، فراورده های لبني و مواد غذایي، داروسازی، کشتارگاههای دام و طيور، بيمارستانها، و ... به تصفيه آب و وجود مشكلات متعدد كه از وجود پسابها و فاضالبهاي شهري، خانگي، صنعتي و كشاورزي ناشي مي شود، " شركت فني مهندسي سان آب" با هدف ارتقاء سطح سالمت جامعه و توسعه تكنولوژيهاي نوين به همت جمعي از متخصصان و مديران صنعتي با توجه به نيازها و خالهاي موجود در بخش تصفيه آب در زمينه طراحي فرايندهاي نوين پالايش آب، ساخت و توليد، نصب و راه اندازي، تهيه و توزيع تجهيزات و ملزومات اوليه صنعتي و ارائه مشاوره فني خدمات گسترده اي را به صاحبان صنايع كشور ارائه ميدهد.

خدمات شرکت فني مهندسي سان آب در چهار بخش ارائه ميگردد:
1- طراحي، ساخت و اجرا دستگاههای تصفيه آب
2- طراحي، ساخت، نصب، راه اندازي و بهره برداري از سيستم هاي آب شيرين كن به روش اسمز معكوس (osmosis Reverse ) از ظرفيت 5 الي 2000 مترمكعب در شبانه روز
3- تولید و تامین، نصب و راه اندازی سیستم های ضد عفونی (Disinfection )به روشهای تزریق ازن.(Ultra Violet Radiation)فرابنفش پرتودهی(Chlorfeeding) کلر تزریق،(Ozone Injection)
4- طراحي و توليد، تامين و نصب و راه اندازی سيستم های فيلتراسيون ( Filtration ) از قبيل
فيلترهاي شني filter Sand ( به صورت manual و تمام اتومات )
 سختيگيرها Softner ( به صورت manual و تمام اتومات )
 فيلترهاي كربني filter carbon Activated ( به صورت manual و تمام اتومات )
2 ) طراحي، محاسبات ، ساخت و اجرا سيستمهای تصفيه فاضالب
3 )توليد کننده و توزیع کننده انواع محلولهای شيميایي
 اسيد ديسكيلر مدل 1033 ( رسوب زدا )
 اسيد ديسكيلر ويژه ) رسوب زدا به همراه مواد ضد خورندگي )
 محلول DM ( جلوگيري كننده از ايجاد رسوب در ديگهاي بخار )
 خنثي كننده ( از بين برنده خاصيت اسيديته )
 اسيد و قليا (جهت شستشوي ممبران ها )
4 ) تامين تجهيزات و قطعات وابستهانواع پمپ های تزریق مواد شيميایي، انواع شيرهای تمام و نيمهه اتواتيه PVC ، سایزهای مختلف سيليس وکربن
اكتيو، ممبران، آنتي اسكاالنت، كلر، انواع قرص و كيتهاي سنجش، نازلهاي دستگاههاي فيلتراسيون و ... .