دستگاه هیدروسیکلون

هیدروسیکلون،که با نام سیکلون نیز شناخته می شود، ابزار مهمی برای جداسازی مواد جامد از مایع می باشد.
 شیوه ای که در هیدروسیکلون ها برای دستیابی به این هدف بکارگرفته می شود، ته نشینی از طریق نیروی گریز از مرکز می باشد. هیدروسیکلون براساس اختلاف وزن مخصوص ذرات معلق در آب، بعلاوه نیروی گریز از مرکز ایجادشده توسط فشار ورودی آب، جداسازی ذرات جامد از مایع را انجام میدهد.
 به این معنا که ذرات جامد معلق در مایع تحت نیروی گریز از مرکز قرار می گیرند که این نیرو سبب جدا سازی آنها از مایع می شود.
انرژی فشار هیدرولیكی در اثر نیروی گریز از مركز ، سرعت خطی جریان آب به سیكلون را به سرعت دورانی با جریان مارپیچی تبدیل می نماید.  در این حالت برخورد ذرات موجود در آب ورودی به جدار داخلی و مخروطی شكل سیكلون، تحت نیروی  ثقل سبب جداسازی ذرات جامد بزرگتر از 40 میكرون از مایع می شود و ذرات جدا شده در  مخزن زیر محفظه مخروطی جمع می گردند.
 هیدروسیکلون ها هیچ عضو محرکی ندارند، هزینه نصب و نگهداری آنها پایین بوده و به سادگی قابل بکارگیری هستند. هیدروسیکلون از یک قسمت استوانه ای تشکیل شده اند که به دلیل مماس بودن آن با جریان ورودی، آب قبل از خروج  از طریق لوله خروجی بالای دستگاه به چرخش در می آید.
لجن انباشته شده نیز از انتهای مخروطی دستگاه خارج می شود. هیدروسیکلونها به طور گسترده قابل استفاده در صنایع معدنی، شیمیایی، پتروشیمی، نساجی و فلزی می باشند.
هیدروسیکلونهای بدون نیاز به انرژی الکتریکی،افت فشار ناچیز و بهره برداری آسان جهت حذف ذرات شن وماسه ازآب چاهها و رودخانه ها و آبهای سطحی،جداسازی ذرات جامد از جریان آب برگشتی کارخانه ها و واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.