مواد ضد رسوب دیگ بخار (DM)

جلوگیری کننده از رسوب و خوردگی در دیگهای بخار (D.M)
این ماده بر پایه ترکیبات فسفاتهای معدنی جهت جلوگیری از رسوب املاح کلسیم و منیزیم وایجاد لایه مقاوم در برابر خوردگی و حذف اکسیژن محلول در آب در دیگهای بخار و سیستم های حرارتی مورد استفاده قرار میگیرد  که به طور متوسط به ازای هرمکعب آب ورودی به دیگ بخار 500-250 میلی گرم  از این ماده توسط پمپ تزریق به آب تغذیه اضافه می گردد.