مقاله ها

تعداد آیتم ها در هر صفحه
ویژگی‌های آب سالم
ویژگی‌های آب سالم

1 ـ عاری از عوامل زنده بیماری‌زا باشد. 2 ـ  عاری از مواد شیمیایی زیان آور باشد. 3 ـ  بدون رنگ و بو، و طعم مطبوع داشته باشد. 4 ـ  قابل استفاده برای مصارف خانگی , کشاورزی و صنعتی باشد. آبی كه یك یا دو مورد از ویژگی‌های فوق را نداشته باشد (بویژه مورد یك و دو) آن را آلوده و برای شرب و مصارف کشاوری و صنعتی غیرقابل مصرف می‌دانند.

جزئیات
13 دی 1396
برخی اثرات زیان بخش ناخالصیهای آب در صنعت
برخی اثرات زیان بخش ناخالصیهای آب در صنعت

برخی اثرات زیان بخش ناخالصیهای آب در صنعت: • تولید رسوب در دستگاه هایحرارتی و دیگ بخار. • تولید بخار با کیفیتپایین. • خوردگی بویلرها و دیگر سیستمهای حرارتی و لوله ها. • اتلاف مواد شیمیایی مانندصابون. • باقی گذاردن لکه روی محصولاتغذایی و نساجی

جزئیات
13 دی 1396
نگرانیهای اساسی در مورد آب سالم
نگرانیهای اساسی در مورد آب سالم

نگرانیهای اساسی در مورد آب سالم عبارتند از: • باکتری های بیماری زا ( پاتوژن ها ) در آب. • کمبود و یاوجود زیادی غلظت بعضی از یونها که در سلامتی انسان نقش دارندمانند: یون فلوئور • ذرات معلقدر آب. • بو و مزه آب دامنه نگرانی های اساسی در مورد آب های صنعتی بستگی به محل مصرف آب دارد. آب به صورتهای متفاوت در صنایع وابسته مطرح می شود: • به عنوان ماده اولیه برای تهیهمحصول نهایی، بدون اینکه تغییر شکل دهد. • به عنوان ماده اولیه برای شرکتدر واکنش شیمیایی تهیه محصول نهایی. • به عنوان حلال موادی که درواکنشهای شیمیایی شرکت می کنند. • به عنوان مادهواسطه انتقال حرارت از دمای زیر صفر( آب نمک ) تا دمای بخارآب. • به عنوان ماده ذخیره کنندهانرژی. • به عنوان مادهواسطه جهت خارج کردن مواد ناخواسته (زائد). • به عنوان سپر محافظتی در برابرگرما و تشعشع آب سنگین( D2O ) مورد استفاده درنیروگاهها. • به عنوان مادهای راحت و ارزان جهت استاندارد ساختن دستگاههای اندازه گیریدما،دانسیته وویسکوزیته. • به عنوان مادهاصلی جهت مبارزه با آتش به جز در موارد استثنائی مثل موادنفتی.

جزئیات
13 دی 1396
آب سالم و پاكیزه
آب سالم و پاكیزه

آب سالم معمولا به صورت یک عنصر بدون طعم , شفاف و بدون بو تعریف می شود این تعریف ساده هنوز برقرار است اما امروزه کیفیت آب سالم به دو بخش تقسیم می شود  کیفیت باکتری شناختی و کیفیت شیمیایی از لحاظ استاندارد، حداکثرهایی برای هر دو بخش درنظر گرفته می شود که بالاتر از حداکثر های مورد نظر خطرناک در نظر گرفته می شود دانستن کیفیت آب سالم جهت پایش دقیق گاه لازم است. آب سالم آبی است كه حتی در دراز مدت مصرف آن خطری برای افراد , گیاهان و حتی  صنایع ایجاد نكند. توصیه می‌شود آب نه تنها كاملا سالم باشد بلكه باید " پاكیزه" یعنی مورد پسند مصرف كننده هم باشد.چنین آبی را می‌توان " پذیرفتنی" یا " نوشیدنی" تلقی نمود. آب سالم از طریق تعیین كیفیت فیزیكوشیمیایی ومیكروب شناختی ارزیابی وانتخاب می‌گردد.کیفیت آب تنها بخشی از محیط شخصی یا کاری است که ما می توانیم بسهولت کنترل کلی روی آن بدست آوریم. با یک مقدار فراوان از آب سالم و تمیز ما به بدن , کشاورزی و صنعت مان اجازه میدهیم همه فرایندهای بهبودبخشی را اجرا کند که بطور طبیعی قادر به انجام آنها می باشد. كیفیت آب های مورد نیاز برای مصارف خاص به ندرت با ویژگی های طبیعی آن ها مطابقت دارد. آب مصرفی با ویژگی ذكر شده كه بایستی سالم و تمیز باشد به طور طبیعی به مقدار كافی در دسترس نمی باشد. اكثر منابع آب از نظر كیفیت شیمیایی و بیولوژیكی برای شرب و صنایع مناسب نیستند و قبل از مصرف احتیاج به یك سری عملیات دارند. چنین عملیاتی كه به منظور متناسب سازی آب برای مصرف خاصش صورت می گیرد تصیفه نامیده می شود. تصفیه یا پالایش آب از نظر پزشكی وبهداشت اهمیت زیادی دارد. ازبین منابع آب، آب های سطحی ناخالصی های بیشتری در بردارند تا آب های زیرزمینی. پس این قبیل منابع احتیاج به بهسازی جدی دارند لیكن آب های زیرزمینی از نظر كیفیت میكروب شناختی برای حفظ سلامت، حداقل باید ضدعفونی شوند و شاید برخی از آن ها به خاطر داشتن پاره ای عناصرشیمیایی نظیر آهن و منگنز احتیاج به تصفیه بیشتری داشته باشند.

جزئیات
13 دی 1396